Search by Topic

5+1 Λόγοι που η Επιχείρησή σου Χρειάζεται μια Στρατηγική Marketing

5+1 Λόγοι που η Επιχείρησή σου Χρειάζεται μια Στρατηγική Marketing

5+1 Λόγοι που η Επιχείρησή σου Χρειάζεται μια Στρατηγική Marketing
Nicoletta Georgiou
Account Manager

SHARE

09 September 2021
4 min

Σκέψου πως κρατάς στα χέρια σου έναν πολύχρωμο κύβο Rubik. Πέρα από ένα απλό hobby για αρχάριους ή ένα πάθος για τους πιο προχωρημένους, ο κύβος Rubik είναι στην ουσία ένα πολύχρωμο puzzle και αποτελείται από μια ποικιλία κομματιών. Ένας ανακατεμένος κύβος Rubik έχει τα κομμάτια του άτακτα χρωματικά αναμεμειγμένα. Καλούμαστε, λοιπόν, όσοι θα ασχοληθούμε με το έξυπνο αυτό εργαλείο, να τα βάλουμε σε τάξη, απομονώνοντας κάθε μοναδικό χρώμα στην ίδια πλευρά, ώστε να φέρουμε τον κύβο από κατάσταση αταξίας σε οργάνωση, τάξη και αρμονία.

Ο κύβος Rubik θα μπορούσε να αποτελέσει μια τέλεια αναλογία της κριτικής σκέψης, της λογικής και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας στρατηγικής Marketing. Μια στρατηγική Marketing είναι το αναπόσπαστο κομμάτι μιας μεγαλύτερης εταιρικής στρατηγικής που ακολουθείται και απαιτεί εσωτερική προσπάθεια, καθορισμένα objectives, ξεκάθαρους στόχους και ενέργειες με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία μιας επιχείρησης με τον έξω κόσμο, αλλά και με τον κόσμο εντός της. Είναι σημαντικό, λοιπόν, η στρατηγική σκέψη που θα πρέπει να διακατέχει τους ανθρώπους σε θέσεις-κλειδιά μιας εταιρείας να συνάδει και να μετρά τους καθορισμένους στόχους μιας επιχείρησης όπως η αποτελεσματική επικοινωνία και η ανατροφοδότηση που δίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της. Για να γίνει αυτό είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίζεται το πλάνο πάνω στο οποίο κινούμαστε που δεν είναι άλλο από τη στρατηγική Marketing.

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τους 6 λόγους που χρειάζεται κανείς μια στρατηγική Marketing και θα καταλάβουμε πώς μπορεί να φανεί χρήσιμη στην περεταίρω εξέλιξη και πορεία μιας επιχείρησης.

2021 08 Nicole teaser

1. Μια στρατηγική Marketing δημιουργεί μια ενιαία και συνεκτική εικόνα για μια επιχείρηση

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Μια στρατηγική Marketing είναι το εργαλείο που βοηθά στο να συνδεθούν επιτυχημένα οι επιχειρησιακοί στόχοι μιας εταιρείας με τις διάφορες ενέργειες Marketing της. Μέσα από τη δημιουργία μιας στρατηγικής μπορούμε να ορίσουμε τους στόχους μας, να αξιολογήσουμε τις ανάγκες του πελάτη, να αναλύσουμε την αγορά, να δημιουργήσουμε το πλάνο Marketing της χρονιάς, να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το κοινό στόχευσής μας, να ερευνήσουμε τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας και τα μέσα δικτύωσης καθώς και τις πρακτικές που θα ενισχύσουν την επίτευξη των επιχειρησιακών μας στόχων εν τέλει. Είναι ο «φάρος» που θα κατευθύνει την εταιρεία, έχει μαζεμένα όλα όσα ορίζουν την επιχείρηση και σηματοδοτεί τη διαδρομή της. Όπως ο κύβος Rubik είναι ένας κύβος με πολλές διαφορετικές πλευρές που λειτουργικά και πρακτικά έχουν την ίδια υπόσταση, φύση και λειτουργία και είναι όλες ενωμένες, συγυρισμένες και τακτοποιημένες, έτσι και η στρατηγική.

2. Ένα στρατηγικό πλάνο σου δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία και την κατεύθυνση που ακολουθεί (ή πρέπει να ακολουθεί) η εταιρεία

Τα πλεονεκτήματα μιας συνεκτικής και συνολικής στρατηγικής Marketing είναι τεράστια και σημαντικά εξίσου. Καταρχάς, η δόμηση και η καταγραφή των επιχειρησιακών στόχων μας σε ένα πλάνο θα εξισορροπήσει όλες τις ενέργειες Marketing και θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ενιαίας και σταθερής εταιρικής «φωνής», αν δεν υπάρχει ήδη μέχρι τώρα.

Επιπλέον, η στρατηγική προσέγγιση που θα ακολουθήσει κανείς είναι αυτή που θα επικεντρώνει όλες τις προσπάθειες σε μετρήσιμα αποτελέσματα και ξεκάθαρες αποδόσεις. Από την άλλη, θα χτίσει μια συντονισμένη εταιρική επικοινωνία, εσωτερικά και εξωτερικά, βοηθώντας στη δημιουργία επίσης διαφόρων διαδικασιών προς επίτευξη των στόχων που τίθενται. Έτσι καθορίζεται και διασφαλίζεται επιτυχώς η πορεία και η κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσει η εταιρεία μας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και με αυτόν τον τρόπο οι όποιες δυσκολίες ή προβλήματα προκύψουν στην πορεία είναι εφικτό επιτυχώς να ξεπεραστούν και να επιλυθούν.

3. Μια στρατηγική προσέγγιση είναι ικανή να συντονίσει όλη την ομάδα μιας εταιρείας και θέτει ένα πλάνο δράσης

Μια σωστή στρατηγική, που γίνεται με την απαραίτητη έρευνα και εργαλεία, είναι ο οδηγός και ο θεμέλιος λίθος της επιχείρησης που προσαρμόζεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις, στο digital transformation και στην τεχνολογία της εποχής μας και θα πρέπει να προσαρμόζεται αναμφίβολα σε όλα αυτά και να λαμβάνει υπόψη personalised και σχετικές εμπειρίες του κοινού, των πελατών και των καταναλωτών. Αφορά επίσης όλο το εύρος, τα τμήματα και τις διαδικασίες μιας επιχείρησης - και όχι μόνο το τμήμα Marketing - όπως επίσης και την εσωτερική και εξωτερική της εικόνα. Άλλωστε μια στρατηγική Marketing περιλαμβάνει το SEO, paid search, paid media, content marketing, inbound marketing, social media, online PR, video κλπ., οπότε αναπόφευκτα θα πρέπει όλα τα τμήματα μιας εταιρείας να είναι εμπλεκόμενα και να έχουν εις γνώση τους την επικοινωνιακή προσέγγιση που ακολουθεί η εταιρεία τους. Επιπρόσθετα, η στρατηγική αποτελεί την επικοινωνιακή γέφυρα στην ουσία ενός brand με την αγορά και συντονίζει όλη την επικοινωνία και εικόνα μιας εταιρείας στα διάφορα μέσα προς ένα κοινό στόχο μέσω μικρότερων βημάτων και ενεργειών.

4. Η στρατηγική Marketing θέτει προτεραιότητες και στόχους και οδηγεί στο να παρθούν οι σωστές αποφάσεις τη σωστή στιγμή

Είναι σημαντικό όταν δημιουργείται μια στρατηγική Marketing να λαμβάνει κανείς υπόψη τη φύση της εταιρείας, την πορεία της μέχρι σήμερα, τις δυνατότητες, τις απαιτήσεις και τις μελλοντικές της ανάγκες, όσο αυτές μπορούν να προβλεφθούν. Με αυτόν τον τρόπο, διαφυλάσσεται σε σημαντικό βαθμό η “προσωπικότητα” της εταιρείας και της επιτρέπεται να αναζητήσει τρόπους για επίτευξη των στόχων της, χωρίς όμως να παίρνει λάθος αποφάσεις, αφού ακριβώς ξέρει πολύ καλά τον εαυτό της και λαμβάνει υπόψη της το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο για να εξελιχθεί. Επιπλέον, τυχόν ερωτήσεις ή αμφιβολίες προκύψουν στην πορεία, είναι σε θέση η εταιρεία και οι άνθρωποί της να εξάγουν τα σωστά insights εάν ακολουθείται ένα πλάνο εξαρχής και δεν παρεκβαίνουν της πορείας τους.

5. Παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα και εξάγει συμπεράσματα βάσει των στόχων και των διαδικασιών που τίθενται εξαρχής

Στο πιο διαδικαστικό κομμάτι, μια στρατηγική Marketing περιέχει τα κανάλια επικοινωνίας (social media, website, google) καθώς και τους τρόπους διαφήμισης και στόχευσης (paid ads, paid search) και τις τακτικές οργανικής αύξησης της επισκεψιμότητας μιας σελίδας (SEO). Οι ομάδες απόδοσης (performance teams) είναι αυτές που διασφαλίζουν τη σωστή και ομαλή λειτουργία της διαφήμισης, των καναλιών επικοινωνίας, του ελέγχου της απόδοσης και της σωστής στόχευσης. Η αρχική έρευνα σχετικά με τα target audiences, τα personas, τα δημογραφικά στοιχεία, τις ανάγκες και τους στόχους τους γίνεται από την ομάδα και είναι σημαντική αφού θα βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής και διαφόρων ενεργειών στη συνέχεια. Η κατανόηση του κοινού μιας εταιρείας είναι αναπόσπαστο κομμάτι και πολύ σημαντικό μιας στρατηγικής προσέγγισης, καθώς θα βοηθήσει στον εντοπισμό προβλημάτων, στόχων, χαρακτηριστικών, εμπειριών, συμπεριφορών και αναγκών του πελάτη και παράλληλα στην αξιολόγησή τους. Όλα αυτά κάνουν  ικανά τα άτομα μιας εταιρείας να γνωρίζουν πολύ καλά το κοινό τους, να το προσεγγίζουν ανά πάσα στιγμή και να είναι  ευέλικτοι ως προς το τι μπορούν να του προσφέρουν, αφού και οι ίδιοι είναι γνώστες των μετρήσιμων αποτελεσμάτων που μπορούν να έχουν από κάθε ενέργεια.

6. Η στρατηγική είναι το εργαλείο που σχεδιάζει τη στόχευση, «κλειδώνει» το budget, καταρτεί το ακροατήριο και αξιολογεί το performance

Άλλωστε, σε συνδυασμό με τα πιο πάνω, ο σωστός χειρισμός του budget, η συχνότητα χρήσης καναλιών και περιεχομένου και η σωστή στόχευση του κοινού μας ρυθμίζονται σε τεράστιο βαθμό από τη στρατηγική που έχουμε δημιουργήσει και με αυτόν τον τρόπο είναι όλα τα αποτελέσματα μετρήσιμα και αξιολογήσιμα. Μια καλή, οργανωμένη και συνεκτική στρατηγική είναι μετρήσιμη σε σημείο που, όταν κάτι δεν αποδίδει, μπορεί να τροποποιηθεί, να αναπροσαρμοστεί και να αναβαθμιστεί ανάλογα με τις καινούργιες ανάγκες και απαιτήσεις. Και έχοντας μια μετρήσιμη και καθοριστική στρατηγική κατεύθυνση αποτελεί πλεονέκτημα για μια εταιρεία από τη στιγμή που θέλει να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα για κάθε ενέργειά της. Ο προκαθορισμός του budget και η διαφύλαξή του είναι κριτήρια για τα μετρήσιμα αυτά αποτελέσματα και συνεπώς για τους στόχους που έχουν τεθεί και την επίτευξή τους. Η αξιολόγηση των τακτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του budget που ξοδεύεται σε κάθε ενέργειά μας, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στόχων μιας εταιρείας, καθώς και η δημιουργία και συντονισμός καλύτερων και πιο ουσιαστικών KPIs παράγουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα αποτελέσματα για το καλύτερο δυνατό performance τόσο των ενεργειών αυτών αλλά και γενικότερα της στρατηγικής κατεύθυνσης που ακολουθούμε.

 

We pour our heart in every project, but our heartbeat begins only when we have a strategy in place!

Η Webarts ως ο στρατηγικός συνεργάτης εταιρειών που επενδύουν στη ψηφιακή επικοινωνία τους αναλαμβάνει τη δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικών Marketing επειδή ακριβώς πιστεύουμε στη σημαντικότητα του εργαλείου αυτού και στον καθοριστικό ρόλο που έχει στην εξέλιξη μιας εταιρείας που ξέρει τον εαυτό της! Ό,τι φαίνεται να είναι ένα απλό puzzle, όπως ένας κύβος Rubik, μπορεί να αποδειχθεί ένα ισχυρό εργαλείο κατανόησης της γλώσσας, της λογικής συνοχής και τάξης καθώς και της ίδιας της πραγματικότητας και της επικοινωνίας. Γι’ αυτό και για όλους τους πιο πάνω λόγους αξίζει να επενδύσει κανείς στην οργάνωση των διαδικασιών του, στη δημιουργία ενός συνεκτικού πλάνου και μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης που θα αποτελούν τον κύβο Rubik της πορείας του, επαγγελματικά και ακόμα και προσωπικά.

Εμπειρικά, άλλωστε, εταιρείες που σκέφτονται και δρουν στρατηγικά χρησιμοποιούν και αντιλαμβάνονται όλη την πληροφορία, τις αποφάσεις, τις επιτυχίες, αλλά ακόμα και τις αποτυχίες τους, ως ευκαιρία για προσαρμογή, αλλαγή, μάθηση και εξέλιξη. Η αφοσίωση στη δημιουργία και εφαρμογή μιας δικής τους στρατηγικής πρόκειται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη μάθηση και εξέλιξή τους αυτή!

Αν θέλετε να διαμορφώσετε τη δική σας στρατηγική Marketing, επικοινωνήστε μαζί μας!

Let's do better marketing together!

Get in touch

Contact Details

63rd, Pericleous Str. Office 201, 2021 Nicosia,Cyprus, P.O. BOX 28653, 2050 Nicosia

7000 0128 or 22 250460

[email protected]